QR12

Området i skoven er særdeles fugtigt, da afvandingen af en stor del vores område ender her.
I skovkanten kan i se resterne af en pumpebrønd som i tiden før 1945 via en rørledning kunne forsyne områdets beboere med vand fra kilden, som stadig er der.