QR4

I lejrområdet er der placeret 2 vandposter, som bruges ved teltslagning på området Råhoel.
Området fik vi mulighed for at erhverve i 1993 efter en bevilling fra Grænseforeningen.