QR7

Området er en gammel grusgrav og i forbindelse med etablering af en trykledning til spildevand
fra Barsø landing blev der opstillet en toiletvogn som er tilsluttet trykledningen 7 meter nede i jorden.
Der er trukket strøm samt vand til vognen fra Frederikshøj lejren.
Stien fortsætter via trappen op til områdets flotteste udsigt fra Barshøj